Privacyverklaring LVF Photography

Van kracht per 22 februari 2019

Hartelijk dank voor je bezoek op mijn website. 

Als fotograaf doe ik er alles aan om je privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Het verwerken van foto’s is hoofdonderdeel van mijn werk. Het gaat hier om privacygevoelige persoonsgegevens. Ik fotografeer emoties én momenten (“privacy”). Ik vind het dan ook zeer belangrijk dat jouw foto’s en overige persoonsgegevens goed door mij worden beschermd. Het verwerken van persoonsgegevens doe ik op een wijze die in overeenstemming is met de eisen vanuit onze privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). 

Mijn privacyverklaring is bedoeld om jou informatie te verstrekken over de wijze waarop ik omga met jouw persoonsgegevens en is van toepassing wanneer je contact met mij opneemt en/of klant bij mij wordt.

Heb je na het lezen van mijn privacyverklaring vragen? Neem dan contact met mij op. Ik ben altijd bereid jouw vraag te beantwoorden. 

Mijn contactgegevens
LVF Photography
Hermitage 134
2134 AC  Hoofddorp
+31 6 215 42 816
Lyan@lvfphotography.com

Jouw persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt omdat je gebruik maakt of gebruik wil maken van mijn diensten:

Indien je een bezoek brengt op mijn website en gebruik maakt van mijn online contactformulieren, of telefonisch of per e-mail contact met mij opneemt, kan het gaan om de volgende persoonsgegevens: 

 1. Voor en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer 
 4. IP-adres
 5. Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt

Aanvullende persoonsgegevens die ik van je verwerk, indien je gebruik maakt van mijn diensten en klant wordt zijn:  

 1. Adresgegevens
 2. Foto’s

Doeleinden  
Persoonsgegevens mogen alleen met een bepaald doel en grondslag vanuit de AVG worden verwerkt. 

Ik verwerk jouw gegevens:    

 • om contact met je op te kunnen nemen wanneer je via het contactformulier, telefonisch of schriftelijk op eigen initiatief hierom verzoekt. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming, die ik vooraf van je heb gekregen.  
 • voor het verlenen van mijn diensten en het leveren van fotoproducten middels een overeenkomst tussen ons beiden. 
 • voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde belangen in het kader van award-, portfoliodoeleinden. Deze verwerking gebeurt alleen als je toestemming vooraf hebt verleend.
 • Voor administratieve handelingen wegens wettelijke verplichtingen, zoals vanuit de Algemene wet inzake Rijksbelastingen. 
 • Voor het verbeteren en goed functioneren van mijn website. Hier is geen toestemming voor nodig, maar mag op grond van het behartigen van gerechtvaardigde belangen.
 • Voor statistische en (re)marketingdoeleinden. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming vooraf.  

Bewaartermijnen van jouw persoonsgegevens 
Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen hanteer ik voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Foto’s die ik volgens opdracht heb gemaakt en beschikbaar stel: 2 jaar, tenzij anders is overeengekomen.
 • Foto’s die ik gebruik voor award- en portfoliodoeleinden: voor onbeperkte periode, tenzij anders wordt overeengekomen.  
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor mijn administratie (NAW-gegevens): 7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen). 
 • Overige gegevens zoals die op of via de website worden verstrekt (inclusief persoonsgegevens): één jaar vanaf het moment van vastlegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw persoonsgegevens verstrek ik niet aan andere organisaties, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer je toestemming vooraf hebt gegeven. Met andere organisaties die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijk van jouw persoonsgegevens. Zo blijft jouw privacy gewaarborgd. 

Met de volgende organisaties zijn overeenkomsten afgesloten:

 • IT-dienstverlener (webhostingbedrijf)
 • Pixieset
 • The Perfect Wedding
 • Pinterest
 • Facebook
 • Instagram
 • Leveranciers van fotomaterialen 

Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van deze organisaties. In hun privacyverklaring en/of beleid is verklaard hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Je hebt vast al gemerkt bij de eerste keer dat je mijn website bezocht, dat ik gebruik maak van cookies. Cookies worden vóórdat je gebruik kan maken van mijn website met een Pop-up aangegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door je browser op de harde schijf van je computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen. Voor sommige cookies is jouw toestemming nodig. Ik gebruik de volgende cookies: 

Functionele/noodzakelijke cookies 
Deze cookies helpen om mijn website goed te laten functioneren. Dit gebeurt door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken. Voor deze cookies hoef je geen toestemming te verlenen, omdat ze noodzakelijk worden gebruikt.  

Analytische cookies 
Dit zijn statistische cookies die ervoor zorgen dat informatie wordt verzameld over hoe jij als bezoeker de website gebruikt. Analytische cookies worden gebruikt via Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door mij wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Om jouw privacy zoveel mogelijk te waarborgen, heb ik met Google Analytics een verwerkersovereenkomst afgesloten en je IP-adres laten anonimiseren. Ook heb ik het delen van gegevens met derden binnen Google Analytics uitgeschakeld en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.  

Marketing cookies 
Deze cookies worden gebruikt om je als bezoeker te volgen wanneer je gebruik maakt van verschillende websites, zoals Facebook, Instagram en The Perfect Wedding en ingelogd bent voor deze services. Het doel is om advertenties te weergeven die relevant zijn voor jou als individuele gebruiker. Je kan op social media ook berichten liken. Op de website van The Perfect Wedding is het mogelijk om contact met mij op te nemen. Op de websites (privacyverklaringen- en beleid) van deze marketingdienstverleners, kan je zien wat er met je persoonsgegevens gebeurt die zij met deze cookie verwerken. 

De cookie waar je toestemming voor hebt gegeven, kan je elk moment weer intrekken. Dit kan door gebruik te maken van de hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. (Linksboven in de webbrowser of via de instellingen van je apparaat). De voorkeuren zullen voor elke browser die je gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

Beveiliging van persoonsgegevens
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, maak ik gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Mijn website is versleuteld met een SSL-encryptie (Secure Socket Layer), zodat gegevens die via de website worden verstuurd, ook via mijn online galerij, niet zomaar kunnen worden onderschept. (De SSL-encryptie kunt u herkennen aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’ en een groen slotje). Mijn online galerij is via mijn website te gebruiken. Toegang is enkel mogelijk met unieke inlog- en wachtwoorden.  

Je persoonsgegevens worden, zowel fysiek als digitaal, beveiligd door mij opgeslagen. Mocht je ondanks de getroffen maatregelen de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via bovenstaande contactgegevens.

Jouw rechten 
Verwerk ik jouw persoonsgegevens? Dan heb jij de volgende rechten vanuit de AVG:  

 • Het recht om uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens ik van je heb en wat ik daarmee doe;
 • Het inzagerecht in de precieze persoonsgegevens die ik van je heb;
 • Het recht van correctie van foutieve persoonsgegevens;
 • Het recht tot verwijdering van verouderde persoonsgegevens;
 • Het recht tot intrekken van je toestemming;
 • Het recht van gegevensoverdraging van je persoonsgegevens;
 • Het recht van bezwaar tegen een bepaald gebruik.

Je kan gebruik maken van je recht(en) door een verzoek bij mij in te dienen via bovenstaande contactgegevens. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageren op jouw verzoek.

Links
Op mijn website kan je een aantal links naar andere websites tegenkomen. Ik kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Klacht indienen
Mocht het zo zijn dat je ondanks mijn goede inspanningen ervaart dat ik je niet op de juiste manier help of kan helpen, dan heb je vanuit de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kan je vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Slotopmerking
Op mijn website stel ik altijd de meest recente versie van mijn privacyverklaring beschikbaar.  

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.